Sessió de l'Ajuntament 02/07/2020

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària el dijous 2 de juliol a las 19.30 hores, en la Casa de la Vila

Ordre del dia:

1r. Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria celebrada pel Ple de l'Ajuntament el dia 27 de febrer de 2020

2n. Subvencions autònoms i xicotetes empreses per la crisi de la COVID-19

3r. Subvencions a les famílies per la crisi de la COVID-19

4t. Ordenança de mobilitat reduïda

5é. Reglament del centre de dia

6é. Proposta de l’Alcaldia d’acceptació de donació del fons bibliogràfic de Vicente Esteve

7é. Proposta del grup municipal Socialista sobre la font de la plaça de la Cort

8é. Proposta del grup municipal Socialista sobre ajudes als autònoms

9é. Proposta del grup municipal Socialista sobre desinfecció

10é. Proposta del grup municipal Socialista i de l’equip de govern sobre taxes d’ocupació de la via pública pels bars

11é. Moció PP sobre diverses qüestions

12é. Proposta del grup municipal Socialista sobre declaració institucional de suport a la sanitat pública

13é. Proposta de Compromís-EUPV sobre declaració institucional COVID

14é. Expedient de modificació de crèdits (suplements)

15é. Proposta de l'equip de govern sobre anul·lació del pagament quota 2n semestre mercat municipal

16é. Dació de comptes i ratificació de les resolucions de l'Alcaldia

17é. Precs i preguntes